Hour Day Month Year
02:03 27 11 2020
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Ding
Ding
Yin Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-11-27 02:03
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 602
SE S SW
Heaven
Ren Pillar
Bing Xun 4
Earth
Gui Heart
Geng Li 9
Warrior
Ji Grass
Wu Kun 2
Horse Void
E
Commander
Wu Rice (F)
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 3
Messenger:
Death Door at 1
Tiger
Xin Official
Ren Dui 7
W Void
Snake
Geng Hero
Xin Gen 8
Supreme Yin
Bing Assistant
Ji Kan 1
Harmonies
Yi Aggressor
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 602
SE S SW
Ren Xing
Ji Xing
Horse Void
E
Xiang Zuo
Wu Xing
Chart Id : 602
W Void
Geng Xing
Yue Shi
Xing Zhi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.