Date Hour Day Month Year
Thursday 05:32 27 01 2022
Stem
Ji ↑R
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Branch
Mao
Embryo
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chen
Developing
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Yi
↑W
Gui Wu Yi
↓O ↓R ↑W
Xin Ji Gui
↑R ↓O
Xin Ji Gui
↑R ↓O
Na Yin
Earth on Fortress
White Molten Metal
Earth on the Wall
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 329236
Day Master 庚 Yang Metal
Nobleman 丑 (Chou) 未 (Wei)
Intellect 亥 (Hai)
Post Horse 寅 (Yin)
Peach Blossom 酉 (You)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 76
He Luo Li Shu 30+ 46- Σ76 H13
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Weak
Strengthening Score: 472.0
Weakening Score: 75.60
Overall: Strong
86 % 14 %
Five Factors
Five Elements
48 % - Resource - Earth 土 (280)
33 % - Parallel - Metal 金 (192)
10 % - Wealth - Wood 木 (60)
8 % - Output - Water 水 (48)
0 % - Power - Fire 火 (0)
Luck Pillars
77 67 57 47 37 27 17 7
01.2099-01.2109 01.2089-01.2099 01.2079-01.2089 01.2069-01.2079 01.2059-01.2069 01.2049-01.2059 01.2039-01.2049 01.2029-01.2039
Gui ↓O
Gui
Yin Water
Jia ↓W
Jia
Yang Wood
Yi ↑W
Yi
Yin Wood
Bing ↓P
Bing
Yang Fire
Ding ↑P
Ding
Yin Fire
Wu ↓R
Wu
Yang Earth
Ji ↑R
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Birth Si
Si
Snake
Yin Fire
Bathing Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Dressing Up Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Officer Post Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
Prime You XX
You
Rooster
Yin Metal
Decline Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Sick Hai
Hai
Pig
Yin Water
Death Zi
Zi
Rat
Yang Water
Geng Bing Wu
↓P ↓R
Ding Ji
↑P ↑R
Ding Ji Yi
↑P ↑R ↑W
Wu Geng Ren
↓R ↑O
Xin
Ding Wu Xin
↑P ↓R
Ren Jia
↑O ↓W
Gui
↓O
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
Fire on the Slope
Wood on the Plain
Wood on the Plain
Earth on the Wall
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.